projekt 1

Nazwa: Hala magazynowa wraz z cz. biurową

Lokalizacja: Skarbimierz

Powierzchnia: 1270,32 m2 

Koncepcja: 2016