oferta

PRACE PROJEKTOWE
 • Realizacja projektów:
  • budowy,
  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy,
  • zmiana sposobu użytkowania,
  • adaptacji projektów typowych,
  • elewacji,
  • aranżacji wnętrz.
 • Tworzenie koncepcji architektonicznych.
 • Wykonywanie wizualizacji roboczych i fotorealistycznych.
 • Realizacja projektów technologii.
 • Opracowanie operatów wodno-prawnych.
 • Sporządzenie kart informacyjnych przedsięwzięcia.
 • Wykonywanie inwentaryzacji ogólnobudowlanych
 • Przeprowadzanie ocen stanu technicznego budynku.
 • Zapewnienie wykonania badań geotechnicznych podłoża
 • Występowanie w imieniu Inwestora w procesach związanych z uzyskaniem:
  • zasobów geodezyjnych,
  • wypisów, wyrysów,
  • warunków technicznych przyłączenia do sieci,
  • wszelkiego rodzaju uzgodnień czy wytycznych,
  • odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
  • warunków zabudowy,
 • Reprezentowanie inwestora przed organami administracji.
 • Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
DORADZTWO INWESTYCYJNE
 • Wyszukanie i weryfikacja ofert sprzedaży nieruchomości, mogących stanowić potencjalne miejsce realizacji inwestycji.
 • Przeprowadzenie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia na wybranych terenach inwestycyjnych.
 • Konsultacje w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomości.
 • Szacunkowa wycena nieruchomości w kontekście spadku jej wartości, w związku z ograniczeniami możliwości realizacji inwestycji (wynikającymi np. z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).
 • Wykonanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie warunków zabudowy.
 • Wykonanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 • Wykonanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
 • Wykonanie ocen stanu technicznego budynku.
 • Wykonanie ekspertyz technicznych budynków. 
 • Wykonanie przeglądów technicznych budynków, rocznych i pięcioletnich. 
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy.
 • Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Weryfikacja ofert branżowych inwestycji.
 • Sporządzenie kosztorysów inwestorskich ogólnobudowlanych i branżowych.
 •  Analiza technologi budowy budynków w celu obniżenia kosztów budowy. 
 •  Pomoc przy wyborze firmy budowlanej.
 • Doradztwo przy zakupie i wyborze materiałów  
 • Tworzenie planu realizacji inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
error: Treści chronione prawami autorskimi.